ОСНОВНІ ПОЛОЖЕНННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024


УМОВИ УЧАСТІ

1. Компанії беруть участь у Премії UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024, яка складається з трьох етапів:
Перший етап. Формування та подача есе
Другий етап. Захист онлайн презентацій проєктів
Третій етап. Церемонія нагородження

 1. Вартість реєстраційного внеску для участі у Премії становить 15 000 грн (1 номінація = 1 реєстраційний внесок)
 2. Проєкти мають бути реалізованим в 2022-2023 році або продовжують інтегруватись з минулих років з використанням нових інноваційних підходів для вирішення СХ-задач та трансформацій.

Це Положення визначає порядок організації та проведення UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024 (далі — Премія).
UKRAINIAN CX EXCELLENCE - Всеукраїнська Премія для CX-професіоналів компаній з різних галузей та різних масштабів.
Це Положення стосується виключно проведення Премії 2024 року.

Головна мета Премії — відзначити командні та особисті досягнення СХ-професіоналів, які відзначатимуть рівень наявного розвитку клієнтського досвіду та сприятимуть отриманню нових ідей і в подальшому підвищенню рівня клієнтського досвіду в Україні.

Конкурс з визначення переможців Премії проводиться для представників/-ць CX-сфери з сегментів великого, середнього та малого українського бізнесу, що працює на території України чи за кордоном (зокрема, у випадку релокації підприємства за кордон). До представників великого бізнесу належать компанії з чисельністю персоналу 1500 і більше співробітників.

Беручи участь у Премії, учасник/-ця гарантує, що юридична особа та/або кейс не належить до жодного із нижче наведених
- Компанії, пов'язані проєктами та клієнтами з російської федерації та білорусі
- Кейси, учасниками (клієнтами) яких є росіяни, білоруси
- Компанії, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни російської федерації та/або республіки білорусь
- Кейси повʼязані з гемблінгом, горілчаними та тютюновими виробами
- Компанії, що надають послуги з мікрокредитування

Період проведення Премії — з 16 жовтня 2023 року по 14 червня 2024 року.
1.ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА ПРЕМІЇ

1.1 Організатором UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24 є KA Group.
1.2 Організатор має право змінити назви номінацій, додати додаткові номінації або виключити існуючі без попередження учасників/-ць.
1.3. Організатор має право змінити етапи та окремі елементи етапів Премії без попередження учасників/-ць.
1.4. Заміна призів грошовим еквівалентом не допускається.
1.5. Усі витрати по участі в Премії, в т.ч. витрати з оплати проїзду до місця проведення нагородження переможців Премії, витрати з оренди житлового приміщення для проживання та ін., учасники/-ці конкурсу несуть самостійно.
1.6. Заперечення, апеляції, претензії за підсумками Премії не приймаються.
1.7. Урочисте нагородження переможців/-ниць Премії відбудеться 14 червня 2024 року. Оголошення про місце і час урочистого нагородження переможців буде опубліковано на сайті UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24. Фіналісти/-ки Премії отримають особисте запрошення на церемонію нагородження від Організатора.
1.8. Організатор та програмний комітет гарантують конфіденційність наданої учасниками/-цями інформації.
1.9. Участь у Премії здійснюється на платній основі відповідно до Прайс-листа, зазначеному Організатором.
2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ПРЕМІЇ

2.1. Здійснює загальне керівництво та контроль за проведенням Премії.
2.2 Здійснює оперативне управління заходами в рамках Премії.
2.3. Затверджує Положення про Премію та здійснює контроль за його дотриманням.
2.4. Формує програмний комітет Премії.
2.5 Запрошує партнерів Премії.
2.6. Розміщує інформацію про Премію на сайті UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24.
2.7. Здійснює організаційно-технічне та методичне забезпечення Премії.
2.8. Організовує нагородження переможців UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24

3.1. Номінації Премії

 • Кращий онлайн клієнтський досвід
 • Кращий офлайн клієнтський досвід
 • Краще інноваційне рішення у клієнтському досвіді
 • Краще трансформаційне CX-рішення
 • Найкращий персоналізований клієнтський досвід
 • Кращий споживацький досвід (UX)
 • Кращий проєкт з сервіс-дизайну
 • Найкраща практика клієнтської аналітики
 • Найкращий омніканальний клієнтський досвід
 • Краща практика залученості та мотивації співробітників
 • Кращий клієнтський досвід у контакт-центрі
 • Краща практика використання зворотного зв'язку
 • Кращий приклад впровадження інклюзивного підходу
 • Кращий проєкт із застосування соціальної відповідальністі у CX
 • Найкраща клієнтоцентрична корпоративна культура
 • Краща практика антикризових CX-рішень

3.2. Учасники Премії

3.2.1. У Премії можуть брати участь компанії, які здійснюють діяльність у різних галузях бізнесу, що надають клієнтські послуги.
3.2.2. Від кожної компанії або групи компаній може заявлятися необмежена кількість запитів на номінації за принципом "Одна заявка = одна номінація".
3.2.3. Документи, що підлягають обов'язковому наданню в складі заявки учасника, регламентовані в рамках кожної номінації та розміщені на сайті
UKRAINIAN CX EXCELLENCE'24
3.2.4. При наявності сумнівів у тому, що компанія-учасниця Премії відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, організатор Премії має право вимагати від учасника/-ці пред'явлення документів, що підтверджують його/її відповідність зазначеним вище вимогам.
3.2.5. У разі неподання таких документів компанією-учасницею Організатор Премії має право відсторонити учасника Премії від участі на будь-якому етапі її проведення без відшкодування будь-яких витрат або прямих чи непрямих збитків.
3.2.6. Учасник Премії підлягає відстороненню від участі в Премії на будь-якому етапі проведення Премії в разі подання ним/нею недостовірних або неповних відомостей, здійсненні ним недобросовісних дій при подачі заявки або при її розгляді (в тому числі при спробі впливу на Організатора). Відсторонення учасника/-ці Премії проводиться без відшкодування будь-яких витрат або прямих чи непрямих збитків.
3.2.7. Вартість реєстраційного внеску за одну номінацію з ПДВ становить 15 000 грн.

КОНТАКТИ ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕМІЇ
АЛЬОНА ЖУПІКОВА
ЛАНА МІТЧЕНКО
КАТЕРИНА ЗАГРЕБЕЛЬНА
Стратегічні питання
Участь та співпраця
Участь та співпраця
© 2015-2023 Ukrainian CX EXcellence. All Rights Reserved
КИЇВ | ОFFLINE | ONLINE
Про компанію
АЛЬОНА БАЙНАЗАРОВА
SECRET PLACE
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити найкращий досвід роботи на сайті