АКТУАЛЬНІ ТЕРЕНДИ ТА ІНСАЙТИ ВІД ЕКСПЕРТІВ

ОЛЕНА ЖИЛЬЦОВА

Тема: Bureaucracy vs Empowering. Нові моделі організації бізнесу

 • Провайдером менеджерської освіти може бути тільки той, хто має реальну практику на ринку. Професори розказують цікаво, але вони не гарантують дієздатності своїх ідей.
 • Концепт людинократії: децентралізація, людиноцентричні організаційні моделі (спочатку люди, потім – процеси), мінімальна формалізація (на рівні стратегічного фрейму і цінностей), максимальне делегування повноважень, розвиток підприємницького мислення і динаміки на місцях.
 • Зараз доступ до технологій та інформації у всіх однаковий. Тому виграє той, хто вміє з наявними технологіями і знаннями вийти на більш творче, унікальне, вишукане рішення проблеми.
 • Зараз ми з вами живемо в інноваційну (креативну) еру економіки. Тому точка конкуренції сьогодні – це спроможність до інновацій.
 • 79% керівників називають інновації своїм пріоритетом. Але 94% керівників незадоволені тим, як інновації впроваджуються в їх компаніях. Тобто, ми розуміємо, наскільки це важливо, та що зробити, аби ці інновації справді виникали – не знаємо.
 • Кілька творчих людей, відокремлених в інноваційний інкубатор, не змінять здатність компанії постійно модифікувати власну поведінку.
 • Є люди залучені, не залучені, вимушено залучені і псевдо-залучені. Останні щиро кажуть, що їм компанія подобаються, тому що вони знайшли баланс в роботі, виконують свої персональні метрики та чітко окреслені в посадовій інструкції правила. Але щойно в компанії впроваджують зміни/ оптимізацію яка порушує баланс псевдо-залучених працівників – вони починають саботаж. 
 • Псевдо-залученість – це коли всі все зробили за правилами, а разом не склалося, немає спільного позитивного ефекту. Таке зустрічається часто і це розриває бізнес. Бо справа не в дії, а у взаємодії.
 • Бюрократія – це хороший інструмент, але зараз він вже не працює. Бюрократія мислить, як змусити людей краще служити цілям організації. Людинократія – це переосмислення того, якою має бути організація, щоб виявляти і застосовувати найкраще, що можуть дати їй люди.
 • Залучайте фахівців працювати у маленьких багатофункціональних командах над конкретними проблемами. Працівники бек-офісу мають бути інтегровані у ці команди і доповнювати їх своєю експертизою. Цілі – не персональні, а спільні на команду.
 • Окрема багатофункціональна допоміжна команда має працювати, як самостійна одиниця. Команда відповідає за свої фінансові, операційні та інші результати, самостійно ухвалює операційні рішення та шукає шляхи для росту.
 • Все найважливіше відбувається на географічних околицях компанії (front-line). І бізнес успішно працюватиме лише тоді, коли в керівництва стане духу змістити право приймати рішення саме на ці «околиці».
 • Навчайте працівників мислити бізнес-категоріями: слідкувати, що відбувається в світі, на ринку і як це може впливати на бізнес, діяльність компанії та її результати.
 • Не змушуйте працівників робити більше – давайте їм можливість бути кимось більшим.
 • Всі хочуть, щоб люди відносились до компанії, як до власного бізнесу (ownership). Та не можна вимагати від працівника бути власником, не даючи йому повноважень і не ділячись прибутком.